Loading...
Monday, March 3, 2014

GURU MA AS-SA'ADAH

Staf pengajar adalah guru-guru profesional, para sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, seperti UIN SGD Bandung, IAIN Yogyakarta, UNSAP Sumedang, STAIN Cirebon, UNINUS, UNPAD, UNPAS, Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon, Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung, Pondok Pesantren Pulosari Garut, Lembaga Pendidikan Bahasa Inggris Kediri dan alumni perguruan tinggi dan pondok pesantren lainnya. Adapaun data guru dan jenjang pendidikannya dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:

NAMA
TTL
MATA PELAJARAN
Dra. Hj. Lilis Nur Shobah, S.Ag.
Sumedang, 20 Mei 1972
Fiqih
H. Tatang Koswara, M.Ag
Garut, 13 Agust 1969
B. Arab, Fiqih
H. Taopik Rahman, S.Ag
Sumedang, 20 Feb 1969
B. Sunda
Nurlaelatul Qodar, S.Pd I
Sumedang, 20 Juni 1972
B. Arab
Japar Kamil, S.Pd I
Sumedang, 23 Sep 1968
Sosiologi
Nandang Suhendar, S.Pd I
Sumedang, 06 Feb 1978
Ekonomi
KH. Ali Bayanullah
Sumedang,21 September 1967
Qur'an Hadits
Halina, S.Pd
Sumedang,14 Maret 1976
IPA
Ela Mutajaridah, S.Pd I
Sumedang, 06 September 1980
P. Seni
Aep Sunandar, S.Pd
Bandung, 03 Mei 1972
Fisika
Uu Samsu, S.Pd I
Sumedang, 15 Juni 1984
TIK
Siti Aisah Nurjanah, S.S
Sumedang, 11 April 1977
B. Inggris
Tanti Apriatin, S.Pd
Sumedang, 02 April 1981
Matematika
H. Jajang Apipudin
Sumedang,26 Februari 1976
Fikih
Insapiatul Hasanah, S.S
Bogor, 26 Februari 1979
B. Jerman
Asep Abdullah, MA.
Sukabumi,20 Juli 1974
B. Indonesia
Pepen Saepudin, S.Pd.I
Sumedang,07 Juni 1981
Sejarah
Muslim Mubarok, M.Ag
Sumedang, 05 Juni 1981
B.Inggris
Elin Nailur Rahmah
Sumedang, 01 September 1990
Biologi
Dedeh Munawaroh, S.Pd.
Sumedang,12 April 1986
Kimia
Mulyadi, S.Pd I
Sumedang,22 Agustus 1987
Fikih
Iman Fajar Firdaus, S.Pd.I.
Kuningan,8 Maret 1994
PKn
Yosef Topan Sopanji, S.Pd
Sumedang, 02 September 1981
Penjas
Imas Nursolihat, S.Pd
Bandung, 12 Maret 1981
Biologi
Nineu Nurherawati, S.Pd
Garut, 09 Deember 1986
B. Inggris
Imam Amrulloh, S.Pd I
Sukabumi,08 Agustus 1982
Sosiologi
Yanti Nurhayati, S.Pd.
Sumedang,17 Oktober 1987
Matematika
Rusmana Sutisna, S.Pd.I
Sumedang,11 Mei 1982
Kitab Kuning
Windi Latif Fauzan, S.Pd.
Sumedang,8 Juli 1989
Kimia
Didin Nasrudin, M.Pd.
Sumedang, 13 Oktober1983
Fisika
 
TOP