Loading...
Monday, March 3, 2014

GURU MTS AS-SA'ADAH

Staf pengajar adalah guru-guru profesional, para sarjana lulusan berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, seperti UIN SGD Bandung, IAIN Yogyakarta, UNSAP Sumedang, STAIN Cirebon, UNINUS, UNPAD, UNPAS, UPI, Pondok Pesantren Ciwaringin Cirebon, Pondok Pesantren Al-Basyariyah Bandung, Pondok Pesantren Pulosari Garut dan alumni perguruan tinggi dan pondok pesantren lainnya. Adapun data guru dan jenjang pendidikannya dapat dilihat sebagaimana tersebut di bawah ini:
Nama
L/P
Gol
Tugas/ Mengajar
Hj. EUIS KHOERIYAH,Dra.
NIP. 19680817 199103 2 003
SUMEDANG, 18-08-1968
P
IV/a
Kepala
Madrasah
H. TAOPIK RAHMAN, S.Ag.
NIP. 19690220 199003 1 004
SUMEDANG, 20-02-1969
L
IV/a
Qur'an Hadis
EVA FAULIYAH, S.Ag.
NIP. 19720629199903 2 003
SUMEDANG, 29-06-1972
P
IV/a
SKI
NURLAELATUL QODAR, S.Pd.I.
NIP. 19720620 199703 2 002
SUMEDANG,20-06-1972
P
III/d
Bahasa Arab
H. TATANG KOSWARA, M.Ag.
NIP. 196908132002121003
GARUT, 13-08-1969
L
III/a
Bahasa Arab
LILIS HOLISOH, S.Pd.I.
NIP. 19781217 200003 2 001
SUMEDANG, 17-12-1978
P
III/b
Qur’an Hadits
Dra. ROSMINAH
NIP. 19660718 200604 2 001
SUMEDANG, 18-07-1966
P
III/b
IPS
JAPAR KAMIL, S.Pd.I.
NIP. 19680923 200501 1 003
Sumedang, 23 September 1968
L
III/a
SKI
NANDANG SUHENDAR, S.Pd.I.
NIP. 198708062007101001
SUMEDANG, 06-08-1978
L
III/a
PKn
NUNUNG NURHAWATI, S.Pd.
NIP. 198103232007102001
BANDUNG, 23-03-1981
P
III/a
Matematika
Hj. LILIS NUR SHOBAH, S,Ag.
SUMEDANG, 20-05-1972
P
-
Fiqih
DADAN BULDANI, M.Pd.
SUMEDANG, 09-12-1975
L
-
Kitab Kuning
CUCU JAKIAH, S.Ag.
SUMEDANG, 05-08-1970
P
-
PKn
HALINA, S.Pd.
SUMEDANG, 14-03-1976
P
-
IPA
BUDI HERMAWAN NOER, M.Ag.
SUMEDANG, 15-07-1981
L

B.Indonesia
EUIS ZAKIAH FATUROHMAN, S.Pd.I.
SUMEDANG, 10-05-1981
P
-
SKI
UU SAMSU, S.Pd.I.
SUMEDANG, 15-06-1984
L
-
TIK
SITI AISYAH NURJANAH, S.S.
SUMEDANG, 11-04-1977
P
-
B. Inggris
TANTI APRIATIN, S.Pd.
SUMEDANG, 02-04-1981
P
-
Matematika
INSAPIATUL HASANAH, S.S.
BOGOR, 26-02-1979
P
-
B. Inggris
MUSLIM MUBAROK, M.Ag.
SUMEDANG, 05-06-1983
L
-
Bahasa Inggris
NOVA RAHMAWATI, S.Pd.I,
BANDUNG, 17-09-1984
P
-
TIK
CUCUN JUMAROH, S.Pd.I.
SUMEDANG, 13-05-1984
P
-
Seni Budaya
DADANG SOBARUDIN, S.Pd.I
SUMEDANG, 09-11-1997
L
-
Bahasa Daerah
Pramuka
ELIN NAELUR RAHMAH
SUMEDANG, 01-09-1990
P
-
Aqidah Ahlak
MULYADI
SUMEDANG, 22-08-1987
L
-
IPS
GUN GUN JAELANI, SE.
SUMEDANG, 06-08-1976
L
-
PKn
IMAS NURSOLIHAH, S.Pd.
BANDUNG,
P
-
IPA
DJAJAT SUDRAJAT
SUMEDANG,
L
-
PJOK
NIDAUL HASANAH, S.Pd.I
GARUT,
P
-
Aqidah
IMAM AMARULOH, S.Pd.I.

L
-
Aqidah
SHOLIHAT
SUMEDANG, 10-01-1966
P
-
Keterampilan
Newer Post
Previous
This is the last post.
 
TOP